Logo leusdennu.nl


Foto: Hans van Oosterhoudt

Ingezonden brief

  Ingezonden

Parkeren in
de polder

'Stichting Behoud De Eemvallei maakt bezwaar tegen de aanleg van 30 parkeerplaatsen bij de Kringloopwinkel in Soest. Als deze parkeerplaatsen weg moeten, na ruim een jaar, dan komt de Kringloopwinkel in grote (parkeer) problemen, volgens mij.

Soest kent een heleboel belangenorganisaties en die organisaties hebben allemaal een belang, dat zegt het woord belangenorganisatie al. Het probleem met belangenorganisaties is dat ze verschrikkelijk bezig zijn om hun belang uit te dragen en dat met zoveel enthousiasme dat ze de belangen van de andere belangenorganisaties over het hoofd zien. En dat is eigenlijk raar. Want hoe kan het ene belang nou belangrijker zijn dan het andere belang. Wie bepaalt dat?

Als je het woord belang bekijkt bestaan er vele varianten: belangenverstrengeling, belangenbehartiging, belangengroep, eigenbelang, levensbelang, landsbelang en nog vele andere vormen van belang. Teveel om op te noemen. Als je er geen vergoeding voor ontvangt heet het belangeloos, krijg je ruzie dan heb je een belangenconflict, dan heb je belangenbehartiging nodig en word je lid van een belangenvereniging. Kortom, er zit handel in belangenorganisaties, of zit ik nu in de hoek van belangenvermenging want ik denk al aan geld verdienen om de conflicten op te lossen van de belangenverenigingen door procedures te verzinnen en zo geld te verdienen aan de conflicten van belangenclubs die het beste voor hebben met hun belang. Daar gaat de zuurbevochten subsidie van de belangenclubs, rechtstreeks in de zakken van de deskundige juristen, die er een eigenbelang bij hebben: namelijk hun boterham verdienen. Als je er over nadenkt is het te gek voor woorden. Nog gekker wordt het als de belangenvereniging een procedure tegen de gemeente start: dan wordt men als burger dubbel gepakt want de gemeentekas is ook van alle burgers dus eerst de, aan procedure kosten weggegooide, subsidie en daarna nog eens alle onkosten die de gemeente kwijt is om de procedures te voeren tegen de belangenvereniging die het niet eens is met onze (gekozen) gemeenteraadsleden die onze belangenbehartigers zijn.

Misschien is dit de oplossing. Stel een hoofdbestuur aan waar mensen zitting hebben uit alle geledingen van de belangenorganisaties van Soest. Laat alle belangenorganisaties vergaderen over hun specifieke belang en dan met een advies komen richting hoofdbestuur. Dat advies wordt dan behandeld in een vergadering waarbij wordt gekeken of het niet in ernstige mate de belangen schaadt van de andere belangenverenigingen en dat bestuur besluit dan in hoeverre het advies integraal wordt overgenomen door het hoofdbestuur.

Misschien denk ik te simpel. Maar ja, ik hecht nu eenmaal belang aan een groepsbelang waar de belangen van de meeste burgers in gewaarborgd worden. Dat is van levensbelang en niet onbelangrijk om de belangenbehartiging in Soest op een hoger peil te brengen. Ik heb er geen eigenbelang bij want het groepsbelang staat bij mij voorop. Belangeloos bied ik deze oplossing aan om zo belangenconflicten te vermijden. Het landsbelang staat op het spel. Belangenbehartiging is een van de peilers van onze samenleving en daar moeten we zuinig op zijn. De belangen van de ene groep zijn niet belangrijker dan de belangen van de andere groep, belangenvermenging moet worden vermeden. Daar hechten de burgers belang aan. Het woord belang kent ook verschillende synoniemen zoals daar zijn; gewicht, waarde, importantie en macht. En juist voor dat laatste woord moeten we oppassen. Macht moet verdeeld worden'.

M. Kruis, Soest

Meer berichten

Shopbox