Extra spreekuur over WOZ-taxatie

Leusden - Maandag 8 oktober houdt gemeente Leusden met GBLT een extra spreekuur voor inwoners met vragen over hun WOZ-taxatie. Zij kunnen op afspraak, tussen 19.00 en 20.00 uur, in het Huis van Leusden een medewerker van GBLT spreken. Een afspraak maken kan tot woensdag 3 oktober telefonisch bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Leusden via 14 033.

Af en toe ontvangt de gemeente signalen dat de berekening van de WOZ-waarde van woningen niet voor iedereen helder is. Op maandag 8 oktober biedt GBLT, de organisatie die voor de gemeente Leusden de belastingheffing uitvoert, een extra gelegenheid om met inwoners hierover te spreken.

Aansluitend vindt op 8 oktober in de raadzaal van het Huis van Leusden een uitwisseling plaats met de gemeenteraad over de WOZ. GBLT geeft dan een toelichting aan de raadsleden over de wijze waarop woningen in Leusden worden getaxeerd.