Burgemeester Gerolf Bouwmeester zal spreken over veiligheid.
Burgemeester Gerolf Bouwmeester zal spreken over veiligheid. (Foto: )

Prinsjesdagontbijt in Leusden met als thema veiligheid

Door de redactie

Voor de 14e keer wordt het prinsjesdagontbijt in Leusden georganiseerd. Dit jaar komt de burgemeester van Leusden samen met de voorzitter van 'Kamp Amersfoort' het thema 'veiligheid' inleiden. Hoe veilig is Leusden en zijn bedreigingen een ver van mijn bed show?

Leusden - De locatie is 'Kamp Amersfoort' en dat is een mooie passende plaats om dit thema aan de orde te stellen. Prinsjesdagontbijt is inmiddels een begrip in Leusden. Oud-burgemeester Kees Jan de Vet is er ooit mee begonnen en later is het over genomen door de Raad van kerken. Het Prinsjesdagontbijt wil bijdragen aan het versterken van de samenleving in Leusden door onderlinge ontmoeting, betrokkenheid en respectvolle aandacht voor de leefwereld van de ander.
Dit jaar komt de burgemeester van Leusden, Dhr. Gerolf Bouwmeester samen met de voorzitter van Kamp Amersfoort, Dhr. Ad van Baal spreken over 'Veiligheid'. Veiligheid is een collectief goed; wij gaan er van uit dat de overheid garant staat voor onze veiligheid. (Inter-)nationaal tonen onderzoeken in harde cijfers aan dat, op vrijwel alle sectoren van veiligheid, er minder gewapende conflicten zijn en er minder slachtoffers door geweld, hongersnood en in het verkeer vallen. De overheden lijken het volgens de cijfers dus goed te doen. Hoe komt het dan dat ons gevoel van onveiligheid juist toeneemt en de risico's voor aanslagen serieus worden genomen? Werken onze Veiligheidsstructuren zoals de VN, de NAVO en de EG nog wel of zijn zij niet meer toereikend? Vragen wij ons af of onze rol veranderd is ten opzichte van vrede en veiligheid of beseffen wij dat vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn.

Sprekers

Adrianus (Ad) van Baal heeft verschillende functies bij de landmacht gehad en heeft meegedaan aan verschillende missies, onder andere aan de missie naar Bosnië. Gerolf Bouwmeester studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en behaalde zijn Bachelor op het gebied van militaire geschiedenis. Daarna ging hij de politiek in en kwam via Amsterdam in Leusden terecht, waar hij sinds vorig jaar burgemeester is. Beide sprekers zullen ingaan op het onderwerp. Dhr. Ad van Baal zal dit doen vanuit het inter(nationaal) perspectief en Dhr. Gerolf Bouwmeester vanuit het Leusdense perspectief.