Logo leusdennu.nl

Sperwer vertraagt werk aan kruispunt

Leusden - De afronding van de reconstructie kruispunt Groene Zoom-Heiligenbergerweg-Noorderslag staat gepland voor eind augustus. Inmiddels is duidelijk dat deze planning niet meer actueel is. Dat komt doordat een beschermde roofvogel, een sperwer, tijdens de uitvoering een van de bomen in de omgeving van de bijentuin als broedplaats had uitgekozen. Om te voorkomen dat de broedplaats van de sperwer werd verstoord, kon de aannemer de werkzaamheden aan de noordzijde van de Groene Zoom niet volgens de planning uitvoeren.

Omdat een sperwernest 'jaarrond' beschermd is, moet de gemeente bij de provincie Utrecht ontheffing aanvragen om de werkzaamheden alsnog volgens plan te kunnen realiseren. Dit is een procedure met een doorlooptijd van maximaal een half jaar. De ontheffingsaanvraag is bij de provincie ingediend, waarbij de gemeente aandringt op een versnelde behandeling.

De gevolgen van de vertraging zijn ingrijpend. Zodra de provincie de ontheffing verleent, kan de aannemer de reconstructie van het kruispunt afronden. Tot die tijd kan de aannemer wel een tijdelijke en veilige situatie creëren, waaronder de tijdelijke afsluiting van de nieuwe fietsoversteek Heiligenbergerweg. Verder kost de vertraging meer geld, omdat de aannemer hiervoor terug moet komen en hij opnieuw een omleidingsroute moet plaatsen.
Ook moet voor de afrondende werkzaamheden het kruispunt weer enkele keren worden afgesloten, waardoor de weggebruikers (extra) verkeershinder gaan ervaren.
 

Meer berichten