Logo leusdennu.nl


Mevrouw Onvlee met haar zoon tijdens de opening. Zij is een van de eerste bewoners van Het Gasthuis Leusden. (Foto: Hetty Heijne)
Mevrouw Onvlee met haar zoon tijdens de opening. Zij is een van de eerste bewoners van Het Gasthuis Leusden. (Foto: Hetty Heijne) (Foto: )

Gastenhuis Leusden geopend

Afgelopen weekend werd in Leusden Het Gastenhuis geopend, een huis met kleinschalige zorg voor dementerende ouderen. Het Gastenhuis is een nieuw concept in de dementiezorg en wordt in Leusden geleid door zorgechtpaar Anko Marringa en Marjan Oosterboer, die er tevens wonen. Zij zijn verantwoordelijk voor alle zorg die in en vanuit hun huis geboden wordt.

door Hetty Heijne

Leusden - Het Gastenhuis is kleinschalig, persoonlijk en staat midden in de Leusdense samenleving in de wijk Tabaksteeg. Het werd zaterdag geopend door wethouder Erik van Beurden die het zorgechtpaar Marjan en Anko van harte welkom heette in Leusden. Wethouder Van Beurden gaf verder aan dat er met het concept 'Gastenhuis' een mooie en hedendaagse vorm van dementiebegeleiding aan Leusden wordt toegevoegd, die met persoonlijke zorg, veel activiteiten en midden in de buurt, goed past bij hoe de gemeente over zorg en kwaliteit denkt. Hij sprak daarnaast zijn waardering uit voor de open houding richting de buurt, met de verwachting dat de buurt ook betrokken zal raken bij Het Gastenhuis.

"Het gastenhuis beschikt over twintig appartementen waarvan er twee appartementen beschikbaar zijn voor een echtpaar", vertelt Anko Marringa. "Verder zijn er twee gemeenschappelijke huiskamers en werken er vijftien vaste medewerkers in de zorg, die veel contact onderhouden met de bewoners en de mensen om iemand heen. Er wordt iedere dag vers gekookt. Hierbij proberen we de lokale voorzieningen zo veel mogelijk te gebruiken. Vandaar dat we contact hebben gezocht met diverse leveranciers uit de buurt.'' Op de vraag waarom hij dit initiatief samen met Marjan Oosterboer in Leusden heeft gestart geeft Marringa aan: "Er bestaat geen standaard zorg voor mensen met dementie. Goede dementiezorg draait vooral om persoonlijke aandacht. Iedereen deelt dezelfde wens als het gaat om ouder worden. We willen onze eigen beslissingen kunnen nemen en zoveel mogelijk zelf blijven doen. Ook als we voor steeds meer zaken afhankelijk worden van de hulp van anderen. Mensen met dementie hebben deze wens ook, al kunnen ze die niet altijd meer uiten. Het is ontzettend belangrijk dat we ons dit realiseren, zodat we hen kunnen helpen om deze wens toch te blijven vervullen. Vandaar dat Het Gasthuis kleinschalig is. Zo kan er een persoonlijke en huiselijke sfeer gecreëerd worden. Wij zijn geen instelling en maken onderscheid tussen wonen en zorg. De nadruk bij Het Gastenhuis ligt op het wonen en de zorg komt van buitenaf. Afhankelijk van de behoefte van de bewoners gaan we activiteiten plannen en streven we naar contacten in de in de wijk zelf. Daarnaast willen we in de toekomst evenementen samen met de (buurt)bewoners en scholen organiseren".
Het Gastenhuis is financieel toegankelijk voor een brede doelgroep. Wilt u meer informatie over Het Gastenhuis? Kijk dan op www.hetgastenhuis.nl/leusden.

Meer berichten