Logo leusdennu.nl


Pastoor Tuan Thanh Nguyen, hier bij het niet meer gebruikte doopvont uit de Sint-Henricuskerk in het Soesterkwartier, leest uiteenlopende genres boeken. Zijn favoriete boek was op het fotomoment uitgeleend (foto: Marian Vreugdenhil)
Pastoor Tuan Thanh Nguyen, hier bij het niet meer gebruikte doopvont uit de Sint-Henricuskerk in het Soesterkwartier, leest uiteenlopende genres boeken. Zijn favoriete boek was op het fotomoment uitgeleend (foto: Marian Vreugdenhil) (Foto: )

'Als kerk zijn we vreemdelingen'

Boek over de toekomst van de kerk

Marian Vreugdenhil

In de rubriek 'Moet je lezen' praten lezers over een boek dat hen inspireert en dat ze ook anderen aanraden om te lezen. Deze week vertelt pastoor Tuan Thanh Nguyen over zijn favoriete boek 'Vreemdelingen en Priesters, christelijke missie in een postchristelijke omgeving', door auteur en hoogleraar Stefan Paas.

AMERSFOORT – Een pastoor probeert natuurlijk zoveel mogelijk zijn vakliteratuur bij te houden en daarnaast, als de tijd het toelaat, geloofsboeken te lezen. Zo ook pastoor Tuan Thangh Nguyen, pastoor van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Naast boeken over kerk en geloof, leest hij ook graag romans, per jaar een stuk of vier. Eén van zijn favorieten is bijvoorbeeld Het kleine meisje van meneer Linh, van auteur Philippe Claudel.
Binnenkort neemt pastoor Tuan na negen jaar afscheid van zijn parochie en vertrekt hij naar de Eusebiusparochie in Arnhem. Zijn favoriete boek wil hij aanraden aan alle werkers in de kerk, die zich actief inzetten, en aan allen die de kerk liefhebben. Mgr. De Korte, ooit een huisgenoot van hem, attendeerde hem op dit boek.
Het favoriete boek van de pastoor uit Hooglanderveen gaat over de toekomst van de kerk. De kerk wordt kleiner, dat is heel jammer, vertelt de pastoor. "We moeten helaas kerken sluiten, maar de kerk blijft van betekenis. In deze tijd, waarin de kerk niet vanzelfsprekend meer is, zijn we als kerk vreemdelingen geworden. Maar in tijden dat de kerk niet in de meerderheid was, bleef de kerk steeds van betekenis, zoals bijvoorbeeld toen het Joodse volk in Babel in ballingschap leefde als vreemdelingen."
Pastoor Tuan wijst graag anderen op het hoopvolle en bemoedigende boek van Stefan Paas. "Het boek schildert het mooie beeld dat we als gelovigen het zout der aarde zijn. Maar we hoeven onze samenleving niet tot een zoutvlakte te maken", verduidelijkt hij.
"Alle gedoopten delen in het algemene priesterschap. Ze zijn woordvoerder bij God, de verbinding tussen God en mensen", gaat de pastoor verder. "Tijdens vieringen dragen ze als kleine geloofsgemeenschap lofprijzingen en smeekbeden op aan God. Daarnaast kunnen ze er voor kwetsbare mensen zijn als een teken van Gods liefde en nabijheid."
Pastoor Tuan besluit dat de kerk in de toekomst keuzes moet leren maken en moet loslaten en niet dwingend alles van het verleden moet blijven doen. "Als gelovigen mogen we erop vertrouwen dat God, ook als de kerk krimpt, ons vasthoudt en leidt. Dat heb ik jaren geleden ervaren toen ik als bootvluchteling mijn vaderland Vietnam verliet. Ik wil ieder meegeven dat God er voor je is en dat je altijd bij Hem terecht kunt."
Info. Afscheidsviering op 10 juni om 10.00 uur in de Kruiskerk.

Meer berichten

Shopbox