AED in buitenkast bij Autoschade Herder.
AED in buitenkast bij Autoschade Herder.

Informatieavond 'AED, Leusden doet mee'

Dinsdag 22 mei vindt in de recreatiezaal van de Valleihorst, Ruige Velddreef 115 vanaf 20.00 uur een informatieavond plaats over de uitbreiding van het aantal AED's in buitenkasten in Leusden.

Leusden - Door de inzet van de EHBO-verenigingen van Leusden en Achterveld zijn sinds januari zestien AED's in een buitenkast geplaatst. Dankzij een projectsubsidie van € 2000 van de gemeente Leusden konden eigenaren een bijdrage van € 200 krijgen om hun AED aan een buitenmuur op te hangen. AED's in buitenkasten zijn belangrijk, omdat zij 24/7 per dag bereikbaar zijn voor burgerhulpverleners om een slachtoffer met een hart- of circulatiestilstand te kunnen helpen na een oproep door alarmeringssysteem HartslagNu.

Het uiteindelijke doel is om te komen tot een 'Hartveilig Leusden'. Dit betekent een gemeentelijk dekkend netwerk van één 24/7 bereikbare AED per vierkante kilometer. Door inspanningen van de EHBO-vereniging Achterveld is dit in Stoutenburg en Achterveld gerealiseerd. In een aantal Leusdense wijken is dit nog niet het geval. Daarom is de Stichting 'AED, Leusden doet mee' opgericht. Deze stichting wil via sponsoring en crowdfunding de benodigde gelden bij elkaar krijgen om het doel te realiseren. Inmiddels zijn buurtinitiatieven ontstaan in de wijken 't Ruige Veld, Alandsbeek en Rozendaal (Calabrië Eurowoningen) om daar een AED in een buitenkast te kunnen plaatsen. (Zie www.buurtAED.nl.) De Leusdense stichting wil ook in de andere wijken buurtinitiatieven stimuleren. Op 22 mei is er een informatieavond voor alle geïnteresseerden.

Voor een 'Hartveilig Leusden' is niet alleen een optimale dekking van AED's noodzakelijk, ook het aantal burgerhulpverleners speelt een belangrijke rol. Een burgerhulpverlener is iemand die een reanimatiecursus heeft gevolgd, zodat hij bij een circulatiestilstand de juiste eerste hulp kan bieden.

Meer berichten
Nieuwste reacties