Foto: Ronald Kersten Fotografie
Foto: Ronald Kersten Fotografie

Vijf Leusdense lintjes

Leusden - Donderdag reikte burgemeester Bouwmeester vijf Koninklijke onderscheidingen uit aan inwoners van Leusden. De heer A.J. Kranenburg (67) werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heren P. Mijzen (62) en D.J. Bleijerveld (56) en de dames W.J.G. Egtberts-Saalbrink (70) en J.C. van Valkengoed-Wiggerts (80) - die wegens omstandigheden ontbreekt op de foto - werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer A.J. (Arend Jan) Kranenburg (67 jaar) heeft zich op een bijzondere en onderscheidende wijze verdienstelijk gemaakt als voorzitter van het Landelijk Groepsbestuur van het CNV Publieke Zaak (tegenwoordig CNV Connectief). Hij heeft zich in deze functie laten zien als een een bestuurder in hart en nieren, mens-, doel- en resultaatgericht, volwassenheid in opereren in verschillende bestuurslagen en gekoppeld aan zijn bindend vermogen als voorzitter door vertolking en met argumenten overbrengen van sterk uiteenlopende beelden, meningen en standpunten. Zijn optredens en tomeloze inzet tijdens vele vergaderingen en op vele dossiers wordt geroemd.
De heer P. (Flip) Mijzen (62 jaar) heeft zich ruim 30 jaar lang ingezet voor het Jeugd- en Jongerenwerk in de gemeente Leusden. Bijna 30 jaar lang was dat in de functie van voorzitter van het bestuur. Tijdens deze periode heeft hij zich altijd enthousiast, betrokken, verantwoordelijk en onvermoeibaar getoond. Niet alleen binnen het bestuur, maar zijn betrokkenheid en verantwoordelijkheid strekte zich ook uit over de professionals als dit nodig was. Ook de gemeente heeft hem ervaren als een constructieve gesprekspartner. Daarnaast is de heer Mijzen de laatste jaren initiatiefnemer en trekker van de opleidingen van de Trim-Toerclub Leusden (TTL). In 2016 heeft hij voor deze bijzondere verdiensten binnen TTL de "Chris Trentelman trofee" ontvangen.
De heer D.J. (Dirk Jan) Bleijerveld (56 jaar) was in 1997 één van de oprichters en een grote stimulator van de agrarische natuur- en milieuvereniging Leusder Horstee. Hij vervult al 20 jaar de rol van bestuurslid en penningmeester. De Hoeve Groot Zandbrink is in eigen beheer verkregen en is de thuisbasis voor de vereniging met inmiddels de nieuwe naam Vallei Horstee. De heer Bleijerveld is, samen met zijn vrouw, de bewoner, aanspreekpunt en toezichthouder van de Hoeve. Door nieuwe activiteiten moesten er een besloten vennootschap en een stichting worden opgericht. De heer Bleijerveld is bij beide bestuurslid en penningmeester en verzorgt de financiële planning.
Tevens is de heer Bleijerveld al meer dan 30 jaar zeer actief als vrijwilliger bij de Nederlandse Scouting vereniging. Binnen de scouting heeft hij verschillende functies vervuld. Tevens is hij ruim 15 jaar internationaal contactpersoon voor natuur en milieuzaken geweest en is daarvoor naar meerdere wereldwijde conferenties van Scouting geweest. Op dit moment zet hij zich in voor het stichtingsbestuur van Manitoba, dat zich inzet voor het beheer en onderhoud van het clubhuis. Hij is verantwoordelijk voor de financiën, helpt mee met klussen en is een tijd voorzitter geweest. De heer Bleijerveld is mede oprichter van Coöperatie Boer en Zorg en heeft, in de functie als lid van het algemeen bestuur bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen bijgewoond, het strategisch beleid mede vorm gegeven, zorgboerderijen bezocht en beoordeeld op deskundigheid en kwaliteit in verband met hun kandidaat toetreding als lid van de Coöperatie.
Mevrouw W.J.G. (Mieke) Egtberts-Saalbrink (70 jaar) is op diverse fronten in de samenleving actief. Zij is al 33 jaar actief als vrijwilligster bij de St. Lucas Parochie, waar zij onder andere bloemen in de kerk en de bloemengroet verzorgt. Daarnaast heeft zij 20 jaar lang de muziekclub voor mensen met een verstandelijke beperking gecoördineerd. Ook de door haar georganiseerde bingoavonden voor Abrona cliënten en anderen met een verstandelijke beperking worden zeer gewaardeerd.
Mevrouw J.C. (Ans) Valkengoed-Wiggerts (80 jaar) ten slotte is al 25 jaar lang zeer actief en heel enthousiast bezig als vrijwilliger bij het woonzorgcentrum Sint Joseph in Achterveld. Daarnaast is zij ook nog vrijwilliger bij De Zonnebloem en doet zij nog heel veel andere dingen voor haar hulpbehoevende medemens. Zij is nog steeds erg actief ondanks haar hoge leeftijd.

Meer berichten
Nieuwste reacties