Foto: Ronald Kersten Fotografie
Foto: Ronald Kersten Fotografie

Lintjes voor vijf vertrekkende raadsleden

Leusden - Burgemeester Bouwmeester reikte woensdag in het gemeentehuis Koninklijke Onderscheidingen uit aan vijf vertrekkende raadsleden van Leusden. Mevrouw M.C.C. Koetsenruijter en de heren B.A. Piersma, J.P.O.M. van Herpen, J.R. Madiol en G.J. Kroeze werden allemaal benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw (Riet) Koetsenruijter
Mevrouw Koetsenruijter is voor GroenLinks / PvdA lid van de gemeenteraad geweest van 2003 tot 2018.
Gedurende 16 jaar heeft mevrouw Koetsenruijter zich vol enthousiasme ingezet voor het raadswerk voor GroenLinks - PvdA. Mevrouw Koetsenruijter is in verschillende rollen en posities ruim 16 jaar actief geweest als raadslid in Leusden, waaronder als lid van het presidium en lid van de werkgroep jeugdgemeenteraad. Sinds 2014 is zij fractievoorzitter van GroenLinks/PvdA en in de laatste periode was ze tevens plaatsvervangend voorzitter van de raad. Deze taak heeft zij met name in de periode vanaf het vertrek van de vorige burgemeester in december 2016 tot aan de installatie van de huidige burgemeester in 2017 op bijzondere wijze ingevuld.
Daarnaast is mevrouw Koetsenruijter lid van het landelijk netwerk zorg voor Tweede Kamer GroenLinks.

De heer (Barto) Piersma
De heer Piersma heeft te kennen gegeven na de gemeenteraadsverkiezingen niet terug te keren in de gemeenteraad van Leusden. De heer Piersma is voor het CDA lid van de gemeenteraad geweest van 2006 tot 2018.
Gedurende 12 jaar is de heer Piersma raadslid en fractievoorzitter voor de CDA fractie in Leusden geweest. In de fractie hield hij zich bezig met samenleving voorop, bestuur en financiën en duurzaamheid maar ook met de actualiteiten.
Tevens is de heer Piersma voorzitter van de werkgeverscommissie.
De heer Piersma is directeur Nationale Programma's bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De heer (Joost) van Herpen
De heer Van Herpen is voor GroenLinks / PvdA lid van de gemeenteraad geweest van 2006 tot 2018. De heer Van Herpen was sinds 2014 tevens fractievoorzitter en voorzitter van het Presidium.
Naast zijn raadslidmaatschap is de heer Van Herpen bestuurslid van het wachtgeldfonds ABVA/KABO FNV en bestuurslid van het O+O-fonds. Daarnaast heeft hij nog een tweetal bezoldigde functies, te weten bestuurder van het Pensioenfonds KPN en bestuurder van ABVA/KABO FNV.

De heer (Roel) Madiol
De heer Madiol is voor D66 lid van de gemeenteraad geweest van 2005 tot 2018.
Gedurende 13 jaar heeft de heer Madiol zich vol enthousiasme ingezet voor het raadswerk voor D66. Ook in de raadsperiode waarin hij een éénmansfractie bemande, heeft hij zich bovenmatig ingezet. De heer Madiol weet als geen ander mensen te inspireren en enthousiast te maken voor politiek.
Toen de fractie uit vijf leden bestond, toonde de heer Madiol zich als een goede en betrouwbare leider die steeds consensus zocht in de discussies.
Op veel momenten heeft de heer Madiol zijn bijzondere kwaliteiten als verbinder getoond, steeds met het belang van Leusden voor ogen.
In 2017 was hij voorzitter van de vertrouwenscommissie vanuit de raad voor de benoeming van een nieuwe burgemeester.

De heer (Gerrit) Kroeze
De heer Kroeze is voor het CDA lid van de gemeenteraad geweest van 2006 tot 2018.
Vanaf de oprichting in 2000 is de heer G.J. Kroeze voorzitter en secretaris van de dorpsraad Achterveld / Stoutenburg geweest tot 2006. Dankzij zijn inspanningen en de nodige brieven en opmerkingen richting het college heeft dit o.a. geresulteerd in het opnemen van Achterveld in het Integraal Veiligheidsplan van de gemeente. Hij is een fervent voorvechter van een vrij liggend fietspad langs de Asschatterweg in Leusden geweest. Hier is de basis gelegd voor zijn politieke loopbaan.
Vanaf 1998 is hij lid van het zangkoor Caecilia en organiseert hij het jaarlijks kerstconcert en in 2015 is de heer G.J. Kroeze als voorzitter van het KBO/Achterveld aangetreden.

Meer berichten
Nieuwste reacties