Foto: Benno Wonink Fotografie
Foto: Benno Wonink Fotografie

Slimme stuw wekt energie op uit Valleikanaal

Leusden - In het Valleikanaal gaat een waterrad energie opwekken uit waterkracht. Het rendement van het waterrad, geplaatst in Stuw Asschat in Leusden, is vergelijkbaar met het jaarlijkse energieverbruik van 21 huishoudens. Donderdag 15 maart onthulden inwoners en andere belangstellenden met de gemeente Leusden en Waterschap Vallei en Veluwe de zogenoemde EQA Box.

Met de onthulling wordt een initiatief van Peter Varkevisser werkelijkheid. De inwoner van Leusden deed in 2016 mee aan de wedstrijd Het Beste Idee van Leusden. Zijn idee was om een waterrad, dat energie kan opwekken, in het Valleikanaal te plaatsen. Wethouder Albert Dragt loofde de Leusdenaar: "Meneer Varkevisser leverde in 2016 een zichzelf terugverdienend plan aan dat exact aansloot op de ambitie van de gemeente Leusden om in 2040 volledig energieneutraal te zijn."

Het waterrad is gekoppeld aan de stuw. Een computerprogramma laat stuw en waterrad met elkaar communiceren. Hierdoor zet het waterrad zichzelf in de meest optimale positie ten opzichte van de stuw. Door het vallende water, draait het waterrad en wekt energie op. Die energie komt via netbeheerder Stedin en energieleverancier Eneco toe aan huishoudens.

Omdat energietransitie een kernwaarde is van zowel de gemeente als het waterschap, investeerden zij in het idee. EQA Projects uit Werkendam bouwde de slimme stuw. "Gegeven de klimaatontwikkeling is de overgang van fossiele naar duurzame energie noodzakelijk. Door elektriciteit te winnen uit de kracht van het water dat over de stuw valt, wordt energie, die eerder verloren ging, in de toekomst nuttig aangewend," zegt Dirk-Siert Schoonman.

De heemraad van Waterschap Vallei en Veluwe ziet kansen om meer te doen op het gebied van energieterugwinning. "Waterschappen willen in 2025 volledig energieneutraal werken. Daarvoor zijn innovatieve methoden nodig. Die vragen om samenwerking. Vanwege ruimtelijke inrichting gaan we graag de uitdagingen met gemeenten aan. Dit waterrad is daarvan een mooi voorbeeld."