Leer op internet werken met overheidsdiensten

Leusden - In maart geeft Gilde Leusden, in samenwerking met de bibliotheek, weer een cursus Digitale overheid in de bibliotheek

De cursus bestaat uit drie lessen, op woensdag 7, 14 en 21 maart ’s morgens van 10 tot 12 uur. Steeds meer zaken met de overheid moeten via internet geregeld worden. In de cursus leert u omgaan met de verschillende overheidsdiensten op internet in brede zin, zowel de gemeentelijke als de landelijke overheidsdienstverlening. De cursus is ingedeeld in modules en gaat onder meer over het aanvragen en gebruiken van DigiD, informatie zoeken op overheidswebsites, aanvragen van toeslagen, een afspraak maken (digitaal) en het gebruiken van persoonlijke omgevingen van overheidsorganisaties, zoals bijv. Mijn Overheid, Mijn Belastingdienst of Mijn Toeslagen. Deze cursus kost slechts € 10,= , contant te betalen bij aanvang van de eerste les.

Naast de cursusleider zijn er ervaren begeleiders van Gilde Leusden aanwezig om u te helpen met de oefeningen. Voor het aanvragen en gebruiken van DigiD kan binnen de cursus eerst gebruik gemaakt worden van de oefenomgeving "Oefenen met DigiD".

Neem om te oefenen uw laptop of tablet mee naar de cursus. Er is een beperkte mogelijkheid om tijdens de cursus een laptop te lenen.

Meer informatie over deze- en andere cursussen en aanmelding: www.gildeleusden.nl. Aanmelden kan ook per e-mail: cursus@gildeleusden.nl of persoonlijk bij het Digitaal Hulpplein in de bibliotheek, iedere maandagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur.

Meer berichten

Shopbox