Conferentie Vosheuvel200

Amersfoort/Leusden - Er breekt een spannende tijd aan, want de SO-afdelingen van de Dr. A. van Voorthuijsenschool (onderdeel van Meerkring) en de Koningin Emmaschool (onderdeel van PCOU Willibrord) gaan samen. Datzelfde geldt voor de VSO-afdelingen van de scholen, die nu nog onderdeel zijn van ’s Heeren Loo onderwijs en eveneens van PCOU Willibrord. Door de samenvoeging blijft er één SO-school en één VSO-school over. Maar hoe zal het samenvoegen van de scholen gaan? Wat vinden ouders, leekrachten en leerlingen belangrijk voor de nieuwe school? Welke zorgen zijn er en welke kansen zien we samen? Om de nieuwe school samen vorm te geven wordt de Vosheuvel200 georganiseerd.

“Achter de schermen zijn we al druk bezig met de voorbereidingen van de samenvoeging,” aldus Jaël Klamer, locatiedirecteur SO Emmaschool. “Gaandeweg realiseerden we ons dat, om de nieuwe school zo op te zetten dat iedereen zich daar thuis zal gaan voelen, we niet alleen de drie besturen nodig hebben. Ook de input van ouders, leerlingen, leerkrachten en andere belanghebbenden zijn bepalend. Wat is er dan mooier om al deze partijen bij elkaar te brengen en samen het gesprek aan te gaan. Dat is dus precies wat we gaan doen op 22 maart”. “Maar het blijft niet bij alleen maar praten” vult Esther Schuur, locatiedirecteur VSO van Voorthuijsenschool aan. “Op 22 maart gaan we samen bepalen wat we belangrijk vinden en we gaan daar voorstellen voor maken. Wij bepalen dus niet vooraf over welke onderwerpen de deelnemers het moeten hebben. Behalve dat het over de samenvoeging gaat.”

De Vosheuvelscholen kijken uit naar deze bijzondere bijeenkomst. Na 22 maart worden de voorstellen verder uitgewerkt en vormen ze de input voor de nieuwe scholen.

De conferentie vindt plaats op 22 maart van 15.00 tot 21.00 uur in De Korf in Leusden. Opgave is noodzakelijk. Ouders, leerkrachten en andere belanghebbenden krijgen een persoonlijke uitnodiging.

Meer berichten

Shopbox