Kies plek voor boom in je buurt

Leusden - De gemeente Leusden, SIGHT Landscaping en De Groene Belevenis zijn op zoek naar de beste locaties om Leusden met extra bomen groener te maken. Iedereen kan tot 19 februari een geschikte plek voor een boom aanmelden. De drie partijen bekijken of daar tijdens de Nationale Boomfeestdag op woensdag 14 maart ook daadwerkelijk een boom kan worden geplant. Vorig jaar zijn er twaalf bomen geplant.
Inwoners van Leusden, scholen, sportverenigingen, zorginstellingen en welzijnsorganisaties kennen hun eigen omgeving het best. Zij weten bijvoorbeeld waar een braakliggend veldje, een saai betegeld (school)plein of een groen hoekje is dat nog wel een boom kan gebruiken. Checken of de uitgekozen plek voor een boom voldoet aan de criteria kan op website www.onzebuitenruimte.nl. Gevraagd wordt onder meer om met de omwonenden af te stemmen of zij ook graag een boom op de gekozen plek zien. Als dat akkoord is kan een aanvraag voor 19 februari naar bomen@leusden.nl worden gemaild.

Per inwoner, school of organisatie kan één boom/plek worden aangemeld. De gemeente Leusden en SIGHT Landscaping bepalen aan de hand van de criteria of de boom daadwerkelijk geplant kan worden.

Meeste reacties

1/1