Het Cultuurdebat staat onder leiding van Floris Kortie. (Foto: Emmely Siebrecht)
Het Cultuurdebat staat onder leiding van Floris Kortie. (Foto: Emmely Siebrecht)

Debat moet cultuur op agenda krijgen

De Cultuurkoepel neemt het initiatief om middels stellingen in een debat elkaars meningen, suggesties en kritiek te delen over het cultureel klimaat in Leusden. Daarom organiseert het een Cultuurdebat dat dinsdagavond 6 februari moet plaatsvinden in Theater De Tuin.

Leusden - In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart profileren maatschappelijke partijen zich om hun belang onder de aandacht te brengen bij de politieke partijen en inwoners van Leusden. Cultuur is hierin een belangrijk element, omdat cultuur de spiegel is van de samenleving en cultuur de inwoners onderling verbindt. Dat blijkt uit de vele activiteiten die plaatsvinden, zoals concerten, toneel, voorstellingen en kunsttentoonstellingen.
In 2014 bleek dat er in het coalitieakkoord met geen woord gesproken werd over het belang en de betekenis van cultuur in Leusden. Deze omissie is door de wethouder van cultuur Erik van Beurden opgepakt en hij heeft de Cultuurkoepel uitgedaagd om met een cultuurnota te komen voor de periode 2016-2018. Dit is de nota Leuker Leusden geworden: Cultuur dichtbij mensen, geschreven door de Cultuurkoepel na raadpleging van de inwoners uit Leusden. De afgelopen jaren zijn diverse activiteiten uitgevoerd bovenop de reguliere activiteiten van de partijen die de Cultuurkoepel vormen, te weten Scholen in de Kunst, Bibliotheek Leusden, Fort33 en Theater De Tuin.

De culturele organisaties hebben van de vorige periode geleerd om in een vroeg stadium in discussie te gaan met de politiek teneinde cultuur op de agenda te krijgen en in de verkiezingsprogramma's en met name als onderwerp in het coalitieakkoord 2018-2021.

Een Cultuurdebat dus, op 6 februari 2018 in Theater De Tuin. Programma: ontvangst 19.00-19.30 uur, debat 19.30-21.30 uur, napraten en borrelen tot circa 22.00 uur.
De culturele organisaties en politieke partijen worden separaat uitgenodigd. Aanmelding met de vermelding met hoeveel personen u komt kan via leukerleusden@gmail.com tot 24 januari.

Meer berichten

Shopbox