Praten over omgevingsvisie

REGIO - De omgevingsvisies voor het buitengebied en de bebouwde kommen van Achterveld en Leusden zijn klaar. In deze visies staat welke richting de ruimtelijke ontwikkeling van Leusden uitgaat tot 2030. Op dinsdag 16 januari 2018 presenteren de drie verantwoordelijke wethouders de visies aan de samenleving tijdens een informatiebijeenkomst om 20.00 uur in het gemeentehuis, Fokkerstraat 16. Inloop vanaf 19.30 uur. Beide visies zijn in te zien op de website www.toekomstleusden.nl. Via werkateliers, bijeenkomsten over de toekomst van Leusden, een enquête op www.toekomstleusden.nl en interviews op straat heeft de samenleving een mening kunnen geven over de toekomst van Leusden. De resultaten hiervan zijn opgenomen in de omgevingsvisies. Afgelopen zomer heeft de raad al beslist dat Leusden 'beperkt' verder wil groeien met zo'n 50 woningen per jaar en de raad heeft toen een aantal strategische keuzen gemaakt die de koers van de twee visies bepalen. Op 1 februari beslist de raad over de omgevingsvisies. De visies geven antwoord op vragen zoals 'Waar vraagt recreatie om versterking en hoe? Hoe wonen we in 2030? Wat te doen met lege stallen? Hoe duurzaam wil Leusden zijn? Wat biedt de visie voor de landbouw? Hoe versterk je de cultuurhistorische waarde van Leusden? Hoe kan de economie zich ontwikkelen?'

Krachtbijeenkomsten

Het college van burgemeester en wethouders heeft beide omgevingsvisies op 19 december goedgekeurd. Na de presentatie van de visies aan de samenleving op 16 januari kan iedereen die wil inspreken op donderdag 18 januari tijdens een vergadering (informatieronde) van de gemeenteraad in het gemeentehuis. Na de vaststelling op 1 februari start de gemeente met 'krachtbijeenkomsten' over de uitvoering van de visies en wie welke rol hierin kan en wil vervullen.

Meer berichten

Shopbox